BS İlaç ve Kozmetik olarak yürüttüğümüz araştırma ve geliştirme faaliyetlerimizin temelini yenilikçilik, kalite ve insana verdiğimiz değer oluşturmaktadır.

Araştırma ve geliştirme faaliyetlerimiz proje ekiplerimiz tarafından bilimsel ve etik kurallar çerçevesinde yapılmaktadır. Proje ekiplerimiz farklı disiplin ve bilim dallarında konusunda uzman araştrmacılardan oluşmaktadır.

Ar-Ge merkezimizde patent ve literatür tarama ve değerlendirme çalışmaları, etken madde değerlendirme, çeşitli bitkilerin içeriği ve kullanım alanlarının değerlendirilmesi, formülasyon tasarımı ve formülasyon geliştirme, yeni ürün stabilite ve güvenlik çalışmaları titizlikle yürütülmektedir.

Ar-Ge merkezimizin temel amacı yenlikçi yaklaşımımız ve başarma tutkumuz ile insan sağlığı, bakımı ve güzelliği için kaliteli ve spesifik ürünler ve çözümler üretmektir.